Vänsterpartiet Tomelilla

Feminism – en fråga om makt och jämställdhet

Kvinnor och män har inte samma makt över sina liv. Det syns i löneskillnaderna där mäns livsinkomster är flera miljoner kronor högre än kvinnors. Det syns i vem som utför mest obetalt hemarbete, vem som vårdar anhöriga och vem som stressar sig sjuk för att få allt att gå ihop. Det syns i de sexuella trakasserier som beskär flickors och kvinnor frihet och det syns i pensionskuvertet.
Det är dags för förändring nu! För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja. Förändring är fullt nödvändig och ett feministiskt samhälle fullt möjligt.
Att kämpa för jämställdhet handlar om att vilja göra något åt orättvisorna. Vänsterpartiet kräver jämställdhet och människors makt över sitt eget liv oavsett kön.

”Kvinnors löner måste höjas. Det handlar faktiskt om ekonomisk självständighet under hela livet.”

Sara Svensson,
gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

 

Makten över din tid och ditt liv

Vänsterpartiet vill införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön i sjukvården och i hela samhället. Åtta timmars arbetsdag är en hundra år gammal mossig idé som inte håller längre. Arbetstidsförkortningen är en reform för att kunna förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten.
Många slits ut i förtid och arbetstempot är för högt. Sjukskrivningstalen i vården visar att arbetsbelastningen gör personalen sjuk. Sex timmars arbetsdag är framtiden, och ger mer tid till fritid, vänner och familj. Att korta arbetstiden med bibehållen lön är ett viktigt sätt att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det innebär en löneökning för kvinnor och mer makt över sin egen tid.

”Vi behöver korta arbetstiden. Idag arbetar kvinnor sig sjuka
på grund av för hög arbetsbelastning och stress.”

Ana Süssner Rubin,
Vice ordförande Vänsterpartiet Skåne

Motion angående utfasning av giftiga ämnen i våra förskolor

Hur ser vardagen ut för kommunens yngsta invånare? Den skiljer sig troligtvis inte avsevärt från någon av de 129 avdelningar i över de 40 olika kommuner som Naturskyddsföreningens kemikalienätverk besökt. Kartläggningen inom föreningens projekt ”Operation giftfri förskola” visar att det är på våra förskolor vi hittar några av de värsta miljögifterna i olika material som läcker skadliga kemikalier. Det kan vara allt från gamla leksaker av mjukplast till äldre elektronik, men även olämpliga rengöringsmedel som används vid städning av lokalerna. Detta sker alltså i en miljö som kommunen ansvarar för och under en tid då kommunen står för omsorgen av våra barn.

Trots reglering accepteras flera hormonstörande ftalater (vanlig mjukgörare i plast) i låga halter i leksaker, barnvårdsprodukter avsedda för barn under 3 år. Samma ftalater finns även i andra produkter i miljöer där barn finns.

Hormonstörande ämnen har visats kunna skapa negativa effekter på människor och djur vid halter långt under gällande gränsvärden, och forskare har kopplat ämnena till effekter såsom fetma, diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, tidigarelagd pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, bokstavssjukdomar, autism, infektioner, astma och autoimmuna sjukdomar.

Våra yngsta barn är de som är känsligast, inte bara för att de befinner sig i ett växande stadium där de ständigt utvecklas, utan även för att de får i sig mest kemikalier i förhållande till sin egen kroppsvikt; bland annat tuggandes och slickandes på sin väg att upptäcka världen. Låt dem upptäcka världen men låt dem göra det i en helt giftfri miljö.

Kommunens förskolor kan med detta förslag också bli en inspirationskälla för föräldrar som ofta säger att de behöver mer handfasta råd. Det som genomförs på förskolor kan sedan vara en modell för andra förvaltningar.

Låt oss börja med att höja medvetenheten bland föräldrar, pedagoger och inte minst oss politiker. Vi måste påbörja arbetet med att få bort giftiga produkter och material från verksamheten. Det finns mycket vi kan göra direkt för att förbättra situationen. Vi har idag i kommunen minst ett utmärkt exempel med Utsiktens förskola i Brösarp som på eget initiativ tagit tag i situationen och genom engagerade pedagoger lyckats en bra bit på vägen.

Vänsterpartiet vill att samtliga kommunala förskolor ska bli giftfria, men att vi även uppmanar de fristående att följa samma direktiv.

Vi vill också påminna om vad lagen säger:

Miljöbalken kapitel 2, hänsynsreglerna § 4:
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

 

Med stöd i ovanstående föreslår Vänsterpartiet

att

Tomelilla kommun antar ett handlingsprogram för en ”Giftfri förskola” som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.

att

Tomelilla kommun ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”).

Tomelilla 2018-02-11

Figge Bergquist
Linda Ekelund
Mina Nihlén

Vi hänvisar till Facebook!

Den här hemsidan kommer att finnas kvar med en massa intressant läsning, men den kommer inte att uppdateras längre. Inte för att det inte finns saker att skriva om, utan för att vi koncentrerar oss på ett digitalt massmedium, nämligen Facebook. Bli vän med oss på Facebook, Vänsterpartiet Tomelilla, så blir du alltid uppdaterad om vad som händer och vad som kommer att hända.

På den här sidan kan du fortfarande hitta kontaktinformation till oss. Du kan också hitta en del bilder och gamla inlägg, en del lika aktuella idag som när de skrevs.

När ideologin smäller högre än det sunda förnuftet

För de blågröna partierna är den solidariska politiken där vi gemensamt äger och driver de samhällsnyttiga och allmännyttiga verksamheterna – som exempelvis skolor, sjukhus, andra vårdinrättningar, äldrevårdsinstanser, kollektivtrafik, apotek, bilprovning, post etc – ett rött skynke.

Det har inte med sunt förnuft att göra, det SKA drivas med vinstintresse vare sig det är vettigt eller inte! När det går käpprätt åt skogen med lönsamheten, och alla ser att det här är ett område som inte passar för deras modell, spelar det ingen roll; då är det ideologin som tar över och man tvingar in denna verksamhet i privat drift även om det inte finns någon som vill driva det som ett företag.

Precis det är vad som hänt tidigare med assistansverksamheten i Tomelilla. Och exakt det är vad som händer nu med städningen av kommunens lokaler.

Detta har hänt: Kommunen beslöt lägga ut lokalvården av sina lokaler på en extern utförare. Man valde Allianceplus, som redan då var ett skandalbolag. Hotell- och restaurangfacket, HRF, har haft företaget under lupp en längre tid och har fått höra hårresande berättelser om slavliknande arbetsförhållanden. Linköpings kommun uteslöt Allianceplus från en offentlig upphandling eftersom företaget i flera år gjort sig skyldiga till allvarliga misstag, och efter att Allianceplus tagit saken till Förvaltningsrätten konstaterades att bristerna var av sådan karaktär och omfattning att det var fråga om allvarliga fel i yrkesutövningen, och att kommunen hade rätt att utesluta Allianceplus från upphandlingen.

Detta var saker som kommunen kände till, eller åtminstone borde ha känt till, när man anlitade företaget. Men den alliansledda låtsasmajoriteten drev igenom upphandlingen och anlitade skandalbolaget. I ett slag var de av kommunen anställda lokalvårdarna ute ur den trygga kommunala värmen och utkastade i en osäker framtid i ett skandalomsusat bolag.

Det gick väl sådär. Efter en tid gick det inte längre att blunda för de många misstagen och den låga kvaliteten på städningen; det gick så långt att kommunen valde att häva avtalet i förtid. Det är ganska ovanligt, och kräver rätt stora misstag. I det läget valde Allianceplus att omedelbart avskeda samtlig personal – man gjorde detta via SMS! I sammanhanget måste man också vara tydlig med att bristen inte låg hos den anställda personalen, det man var missnöjd med var hur företaget skötte sitt uppdrag.

Nu stod man alltså med ett drygt tiotal omvittnat duktiga och av kommunen väl kända lokalvårdare, samtidigt som det inte fanns något avtal om städning av kommunens lokaler. Vilket guldläge, återanställ personalen och få igång städningen utan dröjsmål till en rimlig kostnad!

Det är nu ideologin slår ihjäl det sunda förnuftet; i stället uppmanar man de avskedade att själva bilda bolag och lägga anbud på jobbet! Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg går till och med så långt att han ger de avskedade epitetet ”elva missnöjda personer” när de ber att få tillbaka sitt gamla jobb. Under tiden köper man desperat in städningen från annat håll, förmodligen till en avsevärt högre kostnad än det skulle vara att återanställa sin gamla personal.

Det blågröna minoritetsstyret i Tomelilla borde skämmas över hur de hanterat situationen. Det är alldeles självklart att den bästa – och billigaste – lösningen på detta dilemma är att genast återanställa städpersonalen och återta verksamheten i egen regi. Det är någon vi också föreslår i en motion till kommunfullmäktige.

Återanställ städerskorna!

Gör det enda rätta och ta tillbaka lokalvården i egen regi!

Den senaste tiden har vi kunnat läsa i Ystads Allehanda om skandalbolaget Allianceplus. Efter att företaget misskött sitt uppdrag att sköta lokalvården har kommunen nu brutit avtalet med dem i förtid, något mycket ovanligt. Det förde med sig att de anställda lokalvårdarna sades upp från sin anställning med 48 timmars varsel. Uppsägningen skedde via SMS! Det säger ganska mycket om hur seriöst det bolaget är.

Så gott som alla nu uppsagda lokalvårdare var tidigare anställda i kommunen, men tvingades över i det privata bolaget när lokalvården privatiserades. Nu när man ser hur illa det fungerar är det enda rätta beslutet – och det enda anständiga! – att återanställa sin tidigare personal och ta tillbaka lokalvården i egen regi.

Det blågröna minoritetsstyret, med Leif Sandberg i spetsen, kallar de avskedade städerskorna ”elva missnöjda personer”, och tycker de ska starta bolag och lämna anbud på städningen, som kommer att upphandlas externt igen. Detta är nonchalant och cyniskt, och visar på en människosyn som vi inte vill se.

Vi kräver att lokalvården återgår i egen regi, och att de avskedade lokalvårdarna återanställs av sin tidigare arbetsgivare – kommunen! Och när man ändå håller på kan man lika gärna avveckla de övriga skandalbolagen – Frösunda, Vardaga och Förenade Care – som alla lever gott på våra skattepengar.

Skattefinansierad välfärdsverksamhet ska bedrivas i offentlig regi, och inte av vinstintresse!

Första maj med strålande vårsol

Årets första maj blev också årets första riktiga vårdag. Även detta år marscherade vi tillsammans med sossarna från Folkets Park till Torget där det blev musik, tal och uppsluppen stämning där kämpaglöden blossade.

Först ut bland talarnBrittas-tala var SSUs Johannes Litzing som höll ett flammande tal för jämställdhet och rätten för var och en att bejaka sin inre övertygelse.
Därefter var det Ida Bornlykkes tur att dra en lans för facket. En stark organiserad arbetarrörelse med stor uppslutning bakom fackföreningarna är en nödvändighet för att stå emot de nyliberala och konservativa krafterna.
Självklart var det vår egen Brittas tal som drog de längsta och varmaste applåderna. Britta har en förmåga att förmedla vänsteråsikter på ett lättförståeligt sätt, och många – även från andra partier – kom fram till Britta efteråt och tackade för ett bra tal.Efter Britta var det dags för dagens huvudtalare Annelie Karlsson, riksdagsledamot för S. Efter det fina talet kom även Annelie fram till Britta och tackade för hennes tal, Annelie konstaterade att vi strävar åt samma håll; frihet, jämlikhet och solidaritet.

Här är Brittas hela tal:

Kamrater, mötesdeltagare

1 maj – arbetarrörelsens högtidsdag

Sen arbetarrörelsens barndom har Vänsterpartiet kämpat för frihet, jämlikhet och solidaritet och vi gör det ännu

Frihet är inte detsamma som modeordet valfrihet, som innebär att ha pengar och makt nog att välja och vraka bland varor och tjänster. Nej verklig frihet är slippa ängslas för att lönen inte ska räcka hela månaden ut. Frihet är att kunna gå till tandläkaren, när visdomstanden värker, utan att hushållskassan töms . Frihet är att ha en bostad där det finns plats både för barnens och de vuxnas behov och för den betala en rimlig hyra. Att veta att du får det du behöver när du blir sjuk eller gammal, att dina barn får gå i en bra skola och kan studera vidare utan kostnad. Frihet är att få tid och kraft över efter arbetsdagen att leka med sina barn, läsa en bok eller ströva i naturen, diskutera politik , måla om sitt kök eller skruva med sin veteranbil.

Jämlikhet är att alla människor har samma möjligheter att leva ett gott liv.

Men vårt lands folk har under borgarnas styre slitits isär – inkomstklyftorna har vidgats, de fattigastes hälsa har försämrats, medan de rikaste mår allt bättre. De rika har kunnat köpa sej hälsa genom vård och hjälpmedel, medan barnens glasögon knäcker den fattiges ekonomi. Och för den lågavlönade är en miljöbil och ekologisk mat inte att tänka på, fastän man gärna vill skydda miljön.

Men nu har glasögon till barn blivit gratis och 10 statliga miljarder skjuts varje år till kommunernas budgetar att användas för välfärd och skola och ökad jämlikhet. Av dessa pengar får Tomelilla 10,2 miljoner. Nattarbetande föräldrar kommer att få Nattis till sina barn och inga matsäckskorgar och idrottskläder för ungarna ska bekostas av föräldrarna – skolan ska bli avgiftsfri. 6 timmars arbetstid med full lön ska prövas och arbetet ska skötas av fler händer. Lönen ska gå att leva på.

Solidaritet är motsatsen till själviskhet och egennytta

Och under året som gått har många tomelillabor visat sin solidaritet med människor som i miljoner flytt från bomber och förtryck, en flyktingström som i små rännilar också nått oss. Och majoriteten av Österlens folk har mött dem med värme och välkomnande, med kläder och svenskaträning, med husrum och samvaro och visat dem till rätta i det nya landet.

Så stolta vi kan vara över att de har sökt sej till oss, och att vi har kunnat hjälpa!

Men – så kom baksmällan – Sverige inför gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd, asylrätten inskränks och familjer får inte längre alltid återförenas. Och nu stoppas flyktingarna vid gränsen i land efter land. De som levande tagit sej till Grekland skickas tillbaka över havet till Turkiet att förvaras i jättelika läger. Och åter har hundratals flyktingar drunknat i Medelhavet. Fästningen Europa sluter sej. Och här hemma glöder näthatet. Solidariteten falnade.

Solidaritet är också att betala skatt för att fördela från den som har förmåga till den som har behov. De flesta av oss gör det utan knot, eftersom vi vill att bra skolor måste finnas för alla barn, vård för alla sjuka och gamla, försörjning för den som inte har nåt jobb, utbildning för den som vill och som samhället behöver, vägar för den som färdas, natur för den som vill vandra och lära. För alla trygghet mot hot och brand, tid att skapa och njuta av det som skapats. Men det finns dom som inte känner solidaritet. Många av de allra rikaste gömmer med hjälp av banker, som Nordea och SEB, sina pengar för att slippa betala skatt – i Sverige 46 miljarder kronor! – vad kunde vi inte fått av trygghet och välfärd för skatten på dom pengarna? Ur skuggorna stiger klassamhället åter fram!

Vi slutar aldrig att kämpa för att åter skapa ett Sverige där frihet, jämlikhet och solidaritet är självklara!

Staten och kapitalet mot Frälsis!

Färre knallar men lika många besökare, vackert sommarväder men lite blåsigt, hyfsat drag i tältet men inga nya medlemmar.
   Så kan årets sommarmarknad sammanfattas för Vänsterpartiets del.

Marknad Britta o Linda

Britta och Linda höll ställningarna i tältet på marknadsdagen.

Marknad Ung Vänster

Ung Vänsters Simon från Malmö och Lina och Ola från Ystad var välkommen hjälp för att uppmärksamma tomelillaborna på vår politik.

På helt ny plats, utanför apoteket Hjärtat, ställde vi upp vårt röda tält för årets insats på sommarmarknaden. Linda, Britta och Figge utgjorde basen i årets satsning, men vi hade mycket god hjälp av tillskyndande volontärer från Skurup, Ystad, Simrishamn och Lund.
Paul från Skurup fanns i tältet redan innan det var riktigt rest, han hade slutat jobbet på ett äldreboende och stannade till på väg till tåget för att åka hem och sova. En kopp kaffe och lite snack hann han med innan det var dags att möta John Blund, dock.
Senare fick vi besök av Mona från Ystad, Margareta från Simrishamn och tre glada Ung Vänstrare – Simon från Malmö och Lina och Ola från Ystad. Det var full fart i och utanför tältet hela dagen.
Vädret var det bästa tänkbara med sol och lagom värme, men tidvis blåste det rätt bra och vi var tvungna att förankra tältet i ett närbeläget cykelställ. Hela tiden försökte vi också överrösta Frälsningsarmén genom att skruva upp Staten och kapitalet och Internationalen så högt vi vågade.
Flera bra diskussioner med marknadsbesökare blev det och förhoppningsvis har vi satt igång några tankar hos en del, men några nya medlemmar kunde vi inte räkna in denna gång heller. Men vi ger inte upp, snart är det dags för

S och V med gemensam motion om rätt till heltid

Samarbetspartierna S och V har lämnat in en motion om att omfördela tjänsterna så, att sysselsättningsgraden för alla tjänster huvudsakligen är heltid även inom Vård och Omsorg.

Motion
Till kommunfullmäktige i Tornelilla

Angående sysselsättningsgrad och övertid/mertid
Av årsredovisningen för 2014 framgår att kvinnor inom Vård och Omsorg önskar högre sysselsättningsgrad (sidan 20). De vill alltså utöka sin deltidsanställning, kanske till heltid.
Samtidigt kan man på sidan 23 läsa att personalens övertid och mertid motsvarar B heltidstjänster.
Detta anser vi måste kunna rättas till. Allra helst som en stor andel av övertiden/mertiden utförs av Vård och Omsorgs personal.
En stor anledning till att personal arbetar övertid och mertid är sannolikt en önskan att kunna försörja sig, det kan man inte på ett deltidsarbete.
Enligt vår mening är det helt galet att en del av personalen arbetar ofrivillig deltid, medan en annan del arbetar betydlig mer än deras heltider kräver. Dessutom är övertid och mertid mycket dyrare än att ha heltidsanställd personal som utför arbetet.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför
• Att en utredning görs för att hitta ett sätt att omfördela tjänsterna så, att sysselsättningsgraden för alla tjänster huvudsakligen är heltid även inom Vård och Omsorg. Möjlighet att arbeta del av heltidstjänst ska finnas.

 

Tomelilla 2015-05-19

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tomelilla

Regnigt 1 maj-firande med ljus i tunneln

majmarsch-15Årets 1 maj-firande blev vädermässigt en blöt och kall historia. För första gången i mannaminne blev det dock en gemensam manifestation mellan Socialdemokrater och Vänsterpartister i Tomelilla, någon alla tycks vara mycket stolta och glada över. Det blev även en bra uppslutning, trots vädret, och värmen som utstrålades från de hugade demonstranterna övervann nästan det bittra vädret.

Som vanligt blev det många själfulla tal. Talare var från LO-sidan Ida Bornlykke, Johannes Litzing från SSU, Sara Anheden höll talet från S och från oss bar det Britta som, som vanligt, höll ett brandtal med många tänkvärda tankar om hur hon vill att framtiden ska se ut.

Här är talet som Britta höll 1 maj 2015:

Britta-1-maj-15Kamrater, mötesdeltagare

I dag är det första maj

Visionens, drömmens och hoppets dag

För 125 år sen 1 maj-demonstrerade arbetarrörelsen för första gången. Visionen var då 8 timmars arbetsdag. Kampen gjorde den drömmen sann.

Vi har också visioner, drömmar och hopp

Om ett Tomelilla, ett Sverige, en värld, där jämlikhet, solidaritet, frihet och sann demokrati är självklara.

Och för detta ska vi kämpa, för att drömmen en dag   – om 30 år – kanske 40 -ska vara verklighet

Jämlikhet innebär att människor inte sorteras, behandlas och bedöms efter kön, hudfärg, ålder, arbetsförmåga, ursprungsland, utbildning eller makt och feta aktieportföljer. I ett jämlikt samhälle har alla rätt till ett värdigt liv med nog med pengar för att leva utan rädsla för kronofogden eller högen med räkningar.

Om 30 år – kanske 40 – är drömmen om jämlikhet verklighet:

Och den har skapats genom att vi har förverkligat arbetarrörelsens maning att ta från var och en efter förmåga och ge till var och en efter behov.

Den kommunala skatten har blivit progressiv, så att ju högre lön man har, desto större procent av den går till skatt. Den fördelar efter förmåga och behov.

Därför – och för att invånarantalet har stigit till 15.000 – har Tomelilla kommun blivit rik nog att sänka avgifter för vatten och värme, för hemtjänst, äldreboende och förskola. Och kulturskolan ingår i grundskolans ordinarie läroplan.

På Scanområdet står Österlenhems punkthus på 4, 6 och 8 våningar med solceller på taken, och där kan du bo för en hyra som inkomsten tillåter. Runt husen växer buskar med hallon, krusbär och vinbär – vid lekplatsen står en dunge av äppel- päron- plommon- och körsbärsträd. För alla att äta och sylta. Mellan husen finns mark för grönsaksodlingar för den som vill. Och de fyra marklägenheterna i varje hus har en liten jordlott för egen trädgård.

Behöver du bygga en bokhylla går du ner i källarens snickarbod och lånar en skruvdragare ur husets stora verktygslåda, där alla verktyg för hemvård finns.

Självklart kan du delta i centralortens föreningsliv, kultur och nöjen även om du bor på landet – små gröna biogasdrivna bussar kilar runt mellan byarna och stannas vid anrop.

Och självklart finns det arbete åt alla, eftersom arbetstiden sänkts till 6 timmar om dagen. Vi delar på jobben och du slipper att fösas runt av coacher som leker dagis, bli kontrollerad av misstänksamma myndighetspersoner eller utnyttjas av företag som får 5.000 kr i månaden för att ta emot dej som praktikant. Och det är 10 år sen det sista bemanningsföretaget slog igen butiken.

Tomelilla har blivit jämlikt

Solidaritet mellan människor innebär att vi ställer upp för varandra, så att var och en, oavsett nationalitet, religion eller sexuell läggning, ska kunna leva trygg och inte utsättas för hån och förföljelse eller hot och våld. Tusentals människor på flykt från krig och hat får inte drunkna i Medelhavet därför att Fästning Europa omger sej med en mur av förbud och gränsvakter. Unga pojkar ska inte skjutas ihjäl, därför att de har svart skinn. Flickor och kvinnor ska inte rövas bort och våldtas för att de vill gå i skola. Kvinnor ska inte riskera att dödas av sin egen partner. Och ingen ska tvingas tigga för sin och sina barns överlevnad.

Och om 30 år – kanske 40 – är drömmen om solidaritet verklighet:

Då finns det inte längre några tiggare utanför Coop och Systemet i Tomelilla – EUs länder har solidariskt ställt upp för romerna i Bulgarien och Rumänien så att de nu har arbete och människovärdiga bostäder i sina hemländer.

Inget storföretag kan längre stämma länder, vars lagar om t ex miljö eller arbetsrätt hotar att minska deras vinster, för handelsavtalet TTIP är skrotat.

Och FN har stoppat gruvdrift och skövling av urbefolkningarnas byar, odlingsmark och skogar. Och sedan de stora fiskeflottorna från de rika länderna dragit sej tillbaka har utfiskningen i haven upphört och de lokala fiskarna kan åter leva på sitt arbete.

Och döden på Medelhavet har hejdats, sedan spontana demonstrationer i hela världen av solidaritet med flyktingarna tvingat EU att tillåta andra vägar att komma till Europa, och de flyktingar som kommit hit deltar trygga i Tomelillas vardagsliv.

Och inga vita poliser skjuter längre ihjäl svarta ungdomar.

Människorna skyller inte längre sin egen jobbiga situation på invandrare och migranter utan visar sin vrede i demonstrationer mot dem som har makten, makten att suga ut och förtrycka.

Självklart har också solidariteten med den jord vi lever av, vuxit sej stark. De nya husen är byggda av återvunna och miljövänliga material och får sin energi från sol och biogas, liksom det nya badhuset. På skolluncherna, äldreboendena och i hemtjänsten serveras kött bara en gång i veckan, och miljö- och klimatkunskap är ett viktigt ämne i skolan.

Äntligen har vi förstått, att naturen klarar sej alldeles utmärkt utan oss – men att vi inte klarar oss utan den!

Solidariteten har segrat

Vi strävar att befria det härliga ordet frihet från dess falska kusin valfrihet.

För frihet är något helt annat än att välja elbolag eller skola eller vårdcentral eller teleoperatör eller att kunna gå före i sjukvårdskön därför att en har råd att betala privat sjukförsäkring, eller de höga hyrorna på privata trygghetsboenden.

Frihet är att slippa det tunga trycket av pengabrist, när högen av räkningar växer och plånboken är tunn och ungarna måste stanna hemma när klassen åker till fjällen. Och när pensionen sjunker efter år av slit.

Om 30 år – kanske 40 – är drömmen om frihet verklighet:

Du är fri att bygga din egen framtid i goda, gemensamt ägda och demokratiskt styrda skolor, där alla pengar går till lärarlöner, fortbildning, goda läromedel och lagom små elevgrupper, där varje unges begåvning tas till vara och utvecklas, och ingen stämplas som värdelös och sorteras bort. Och inte en slant av skattepengarna slängs ut på reklam i konkurrens med privatstyrda aktiebolag som stoppar överskotten från snålstyrningen i aktieägarnas fickor.

Sen gör du varje dag nytta i ditt fasta heltidsjobb för en lön som är tillräcklig för att du och dina barn ska kunna leva ett värdigt liv. Och efter dagens 6 timmars jobb har du ork och tid att arbeta politiskt, delta i föreningsliv, träffa dina vänner, läsa en bok eller tillsammans med barnen gräva i bostadsområdets gemensamma grönsaksland.

Och när du blir gammal tar du en promenad tillsammans med en vän från kommunens hemtjänst och avslutar med att utan stress diskutera dagens tidningsartiklar vid en kopp kaffe. Och du somnar i trygghet när natten kommer, för du vet att du har en pension som räcker till morrondagens jazzkonsert i Folkets Hus, en middag med goda vänner och ett par varma vinterstövlar. Och inte ett öre av dina skattepengar hamnar i nåt riskkapitalbolags gömställe i ett fjärran skatteparadis.

Du är fri

Och över detta styr sann demokrati.

Sann demokrati innebär nåt mera än att vart fjärde år välja representanter i riksdag, landsting och kommun.

Demokrati är rätten att tillsammans med andra forma sin tillvaro, i styrelserum, fackföreningar, bostadsområden, arbete, skola och äldreboende. Det är att tillerkännas samma värde som alla andra, antingen du är arbetslös, fattig, sjuk, funktionshindrad eller frisk och rik.

Demokrati är att känna att din röst blir hörd och respekterad. Att din åsikt gör skillnad.

Om 30 år – kanske 40 – är drömmen om sann demokrati verklighet:

Alla Tomelillas skolbarn övar föreningsteknik och demokrati. De studerar läroplan och lokala mål och beslutar i klassråden hur de ska förverkligas. Varje år studerar de kommundemokratins praktik på plats i fullmäktigesalen och går igenom och diskuterar partiernas program. De tränar på att skriva medborgarförslag och följer deras väg i politiken.

Du sitter tillsammans med alla som bor i bostadsområdet i husens samlingslokaler – också tjejerna och killarna och gubbarna som mekar med sina motorcyklar och bilar eller snickrar och målar i den gemensamma verkstaden – och går igenom kommunens budgetförslag för det kommande året och lämnar ett gemensamt ändringsförslag där din åsikt väger lika tungt som de andras.

Och en gång i veckan diskuterar varje hus sina angelägenheter med Österlenhem.

Och en sann demokrati växer fram

För 125 år sen ledde arbetarnas kamp till slut till seger – det blev 8 timmars arbetsdag och allmän och lika rösträtt

Och vi ska aldrig sluta att kämpa för sann demokrati, jämlikhet, solidaritet och frihet – kanske segrar också vi

Om 30 – kanske 40 år

På förekommen anledning

handskakning

Självklart ska vi hälsa på varandra, men vi behöver inte alltid ta i hand. Och vi får välja vem vi vill hälsa på och vem vi vill avstå att ha något att göra med.

Så har man än en gång fått väljarnas förtroende att ingå i Tomelilla kommuns högsta beslutande organ kommunfullmäktige, denna gång som ersättare. På det första mötet den 27 oktober påmindes jag om den konstiga – och i dessa förkylningstider mycket ohygieniska – traditionen att alla ledamöter och ersättare innan mötet går runt och handhälsar på alla andra. Det innebar att vid detta första möte ett 60-tal ledamöter och ersättare skulle gå runt och skaka hand med ett 60-tal ledamöter och ersättare. Det blir en bra bit över 3500 handhälsningar. Om varje handslag tar en halv sekund handlar det om en halvtimmes handskakningar! Den tiden går att använda till bättre saker! Och hälsa på varandra kan man göra utan att byta bakterier.

Visserligen finns det några som liksom jag inte gör detta, utan bara intar sin plats och hälsar på dem som kommer fram – man vill ju inte vara ohövlig på det sättet. Dock hälsar jag inte ens på alla som kommer fram – jag hälsar exempelvis inte på sverigedemokraten Jerker Ottosson. Det beror inte på att jag tycker illa om honom, jag känner honom inte, utan på att han företräder en fascistisk och rasistisk politik som i närtid har rötterna i nazismen. Det betyder att jag inte hälsar på någon som företräder SD. Problemet är att jag inte känner igen alla som tillhör det partiet, så ibland hälsar jag av misstag på en av dem, men med tiden hoppas jag att jag lär mig vem som är vem så att ingen tar illa upp för att jag hälsar på några och inte alla.

Nu tror jag inte att alla sverigedemokrater är rasister eller har Hitler eller Mussolini som förebild. Det finns nog de som ser en massa bra i partiet, men som inte riktigt har satt sig in i de ideologier partiet, inofficiellt och även officiellt, bekänner sig till. Till dem vill jag säga: Läs på och byt parti.

Figge Bergquist
Medlemsansvarig

1 2 3 5